ARTBF.COM              Фоклорна танцова панорама          Follow Us on Facebook  Follow Us on Google+

Национален фолклорен фестивал "Фолклорен извор"
ППОК "Изгрев 93"

Производствено потребителна обслужваща кооперация "ИЗГРЕВ - 93", село Царевец

На 18.09.1992 г. се събират собственици на земя, от различни поколения и различна партийна принадлежност да обсъдят възможностите за бъдещо колективно обработване на земята. За дата на учредителното събрание беше избран 14.11.1992 г.

Дейността на кооперацията започва с разработването на старата свинеферма, от която почти нищо не е останало. След това към новоучредената кооперация преминава и кравефермата. През март започва и работата на полето. След една тежка година от гледна точка на икономическото положение и природните условия, ППОК „Изгрев-93” приключи с печалба.

Постепенно кооперацията се утвърди като стабилна икономическа структура, в която хората видяха някаква надежда и сигурност. Днес дейността и се измерва в различни направления:

Растениевъдство – като приоритет в развитието на растениевъдството има зърнопроизводството и предимно производството на хлебно зърно.
Животновъдство – кооперацията ни притежава кравеферма – с дойни крави и телета
Промишлена и търговска дейност, услуги на населението. Тази дейност на кооперацията има преди всичко социална насоченост: разкриване на работни места и опит за регулиране на цените и услугите, които се предлагат на територията на селото.

Кооперацията притежава:

Фурна, в която произвеждаме годишно над 320 х. хляба.
Хранителен магазин и магазин за стоки , необходими за личното стопанство, с което се стремим да поддържаме равновесие в цените в другите магазини, въпреки възможностите за нелоялна конкуренция.
Извършваме механизирани услуги на конкурентни цени
Един от сложните проблеми, които кооперацията се стреми да решава е трудовата заетост на част от кооператорите. Това постигаме със застъпването на трудно отглеждани и по-трудоемки култури.

Към днешна дата ППОК „Изгрев-93” е неизменна част от с. Царевец. Без помоща, която оказва в социалния и културен живот на селото голяма част от случващото се не би било възможно. Кооперацията подава ръка на всеки, който има нужда. Подпомага всяко културно мероприятие и го прави възможно.

През 2011 г. с нейна помощ бе възстановено отдавна пустеещото лятно кино на с. Царевец. Руините на порутената сграда се превърнаха в красив летен театър, който стана сцена на Първи национален фолклорен фестивал „Фолклорен извор” 2011. Кооперацията е генерален спонсор на фестивала. В непосредствена близост бяха създадени помещения, които приютиха красива етнографска сбирка, отразяваща бит и култура на местното население.
Изтегли музика за български танци и народни песни
Слушай Българска музика в:
Spotify
Apple Music
YouTube Music
Balkanfolk Music


Иван Тодоров - хореограф
Иван Тодоров
хореографArtBF.com Фолклорна танцова панорама ArtBF.com Balkanfolk.com Самодейни танцови ансамбли  Българска народна носия